Děti a elektronika


Spousta rodiÄů dÄ›lá to, že místo toho, aby svému dítÄ›ti zakoupili nÄ›jakou hraÄku, tak svému dítÄ›ti poÅ™izují elektroniku. Myslíte si, že je nÄ›co takového opravdu dobrým nápadem? Bohužel taková elektronika může zabít kreativitu daného dítÄ›te. Mnoho rodiÄů si nÄ›co takového neuvÄ›domuje, ale bohužel je to tak.

Je mnoho rodiÄů, kteří pÅ™emýšlejí nad tím, že by dítÄ›ti pořídili tablet, na kterém by mohly dané dÄ›ti kreslit. Není ale daleko lepší, aby dané dítÄ› kreslilo na papír než na tablet? UrÄitÄ› se najdou rodiÄe, kteří budou mít tisíc důvodů, proÄ by dané dítÄ› mÄ›lo kreslit spíše na tabletu, než na papíru, ale najde se i mnoho tÄ›ch, kteří budou stát proti tomu.

kluk a tablet

Kreslení na papíru má tu nevýhodu, že ÄlovÄ›k kolikrát pÄ›knÄ› neodmaže to, co nakreslil, pokud se mu daná vÄ›c nelíbí, což lze na takovém tabletu hezky, ale není to právÄ› o tom, že by se mÄ›l ÄlovÄ›k chybami uÄit? Když jednou nakreslí nÄ›co, co se mu nelíbí, bude pro příštÄ› vÄ›dÄ›t, že takhle by to nakreslit nemÄ›l.

Dětem je kolikrát lepší nedávat elektroniku a to proto, aby si užily pravé dětství. Je dost možné, že pokud by měly děti podobné dětství jako my, byly by daleko spokojenější a neznaly by nudu.

Najde se opravu mnoho dÄ›tí, které nÄ›kolikrát za den pÅ™ijdou za rodiÄi s tím, že se nudí. Bohužel dneÅ¡ní dÄ›ti to nemají tak, jak jsme to mÄ›li my dříve.

dítě a tablet

Zkuste zvážit, jestli je elektronika dobrým dárkem pro dítÄ›. Pokud už je dítÄ› na druhém stupni, je dost možné, že bude elektroniku potÅ™ebovat, ale na prvním stupni ji rozhodnÄ› bude potÅ™ebovat minimálnÄ›. Je urÄitÄ› pÄ›kné, že chcete rozvíjet kreativitu vaÅ¡ich dÄ›tí, ale bylo by lepší zkusit to jinak než tak, že budete vaÅ¡im dÄ›tem kupovat v jejich sedmi letech elektroniku.

Zvažujte nÄ›co takového dříve, než okolo Vánoc, protože pokud má ÄlovÄ›k na zvažování dostatek Äasu, na konec se pÅ™eci jen rozhodnÄ› správnÄ›.

Domácí granola: snídaňový hit


Co to je?

Základem u granoly jsou stejnÄ› jako v müsli ovesné vloÄky. PÅ™idávají se také nejrůznÄ›jší druhy oÅ™echů, suÅ¡ené ovoce a například i Äokoláda. OvÅ¡em rozdíl je v tom, že do granoly se pÅ™idává tuk nebo jakési pojivo (med, máslo, kokosový olej) a celá smÄ›s se následnÄ› zapéká v troubÄ›. Díky tomu se granola stane krásnÄ› kÅ™upavou. 

VÄ›dÄ›li jste? Granolu můžete pÅ™ipravit nejen na sladko, ale i na slano. Ve slané verzi vycházejte z ovesných vloÄek a olivového oleje. PÅ™idejte koÅ™ení, bylinky a tÅ™eba i suÅ¡ená rajÄata. Slaná verze se hodí jako zobání k vínu nebo jako posypka na saláty Äi husté krémové polévky.

ovoce

ProÄ si ji pÅ™ipravit doma?

Výhoda domácí granoly spoÄívá v tom, že si do ní můžete pÅ™idat suroviny, které máte nejradÄ›ji. NÄ›kdo dává pÅ™ednost jen oříškové, kdy prim hrají pekanové, keÅ¡u oÅ™echy a mandle a další si granolu oživí co nejvíce chutÄ›mi například strouhaným kokosem, brusinkami, Äokoládou a tak dále. Co se týká kombinací, fantazii se meze nekladou. Takže se nebojte a smÄ›le do toho. Jako bonus vám v domácí granole nepÅ™ibudou žádné cukry a tuky navíc, jako je to Äasto u kupované v obchodÄ›.

Tip: domácí granola se výborně hodí i jako jedlý dárek. Uzavřete ji do dárkové, vzduchotěsné dózy, ovažte stuhou a připište věnování případně i složení této pochoutky.

Pozor: aby se vám granola povedla, musíte ji bÄ›hem peÄení v troubÄ› nÄ›kolikrát promíchat!

ořechy

Na co si dát pozor, aby byla vaše granola TOP?

1) ovesné vloÄky vybírejte velké, celé, ty drcené se na granolu nehodí

2) celá smÄ›s oÅ™echů, vloÄek a ovoce musí být pÅ™ed podáním do trouby obalená v pojivu

A jaké kombinace jsou ty nej?

  • oÅ™echová granola s mandlemi, keÅ¡u, pekanovými oÅ™echy, para oÅ™echy a chia semínky
  • granola s oÅ™echy, suÅ¡eným banánem a kousky hoÅ™ké Äokolády
  • granola s keÅ¡u oÅ™echy, plátky kokosu a suÅ¡enými brusinkami
  • granola s křížalami, rozinkami, vlaÅ¡skými oÅ™echy a skoÅ™icí

Komu se vyplatí solární panel na střechu


„Tak, a hned zítra zajdu za elektrikářem a necháme si nainstalovat solární panel na střechu Joyce energie a budeme rázem soběstační“. Takto možná uvažují lidé, kteří již mají plné zuby energetických burz a nehorázného růstu cen energií, a chtějí se definitivně odstřihnout od toho bláznivého kolotoče, do jehož „otáčení“ nemohou osobně nijak zasáhnout. Toto je samozřejmě zcela logický a potěšitelný přístup, ovšem měli byste o fotovoltaice něco vědět, abyste pak nebyli překvapeni.

panely na střeše

Ostrovní systém – předně byste měli být seznámeni s tím, že existuje fotovoltaika dvojího druhu. Buď si necháte zařízení připojit do elektrické rozvodné soustavy a budete s ní spolupracovat, anebo budete zcela nezávislými a necháte si namontovat tzv. ostrovní systém. Chcete-li se skutečně zcela odstřihnout od toho zmíněného „kolotoče“, pravděpodobně zvolíte tu druhou variantu. K ostrovnímu systému skutečně nepotřebujete žádné inženýrské sítě, a už vůbec ne něčí souhlas s vaším záměrem.

Jak je to se státní dotací – kdo se domnívá, že si nechá zhotovit ostrovní systém, a ještě na tom vydělá, protože jej stát štědře podpoří, hluboce se mýlí. Státní dotace se přidělují pouze zařízením připojeným do rozvodné soustavy, protože dotace se státu musí vyplatit a musí se mu to také vrátit. Stát vám nedá nic zadarmo, to si uvědomte. Nesmíte být naivní, vaše vlastní naivita je váš nejhorší protivník.

fotovoltaické systémy

Vyplatí se to, ano či ne – pustit se bezhlavě do výstavby ostrovní fotovoltaiky, aniž byste o tom měli alespoň základní informace, není příliš rozumné. Měli byste být obeznámeni s tím, jaké budou celkové náklady, jaká je jejich návratnost, a jaká je životnost každého prvku celého zařízení. Musíte se zkrátka stát jejich správcem, i když o samotných technických záležitostech rozhoduje odborná firma. Jakmile zjistíte na základě předběžného propočtu, že se zařízení vyplatí, pak ovšem není důvod váhat.

Viděli staří Řekové modrou barvu?


Jednou z velkých záhad, které prozatím nedokážeme rozluÅ¡tit, je to, zda vÅ¡ichni lidé vnímají barvy skuteÄnÄ› stejnÄ›. Zatím totiž neexistuje žádný objektivní test, který by to potvrdil Äi vyvrátil. Není tedy divu, že se okolo toho traduje velká spousta nejrůznÄ›jších povÄ›r a mýtů. A to nejenom z dneÅ¡ní doby.

 

Ovšem netýkají se pouze dnešních lidí. Jednou z rozšířených pověstí je i to, že staří Řekové nedovedli vidět modrou barvu. Tento předpoklad vznikl díky Homérovi, který ve svých příbězích popisoval moře jako „tmavě vínové“. Znamená to tedy, že tehdy modrou barvu neznali? Koneckonců modré je přeci i nebe.

 

spektrum barev

 

I tento poznatek pÅ™ispÄ›l k tomu, že jsou nÄ›kteří lidé pÅ™esvÄ›dÄeni o tom, že barvu nemůžete vidÄ›t, dokud ji neznáte, případnÄ› pojmenujete. Je tento pÅ™edpoklad ale skuteÄnÄ› správný? Když se nad tím blíže zamyslíme, zjistíme, že tomu tak být ani nemůže, a to hned z nÄ›kolika důvodů.

 

V první Å™adÄ› je tu fakt, že naÅ¡i pÅ™edkové z doby lovců a sbÄ›raÄů by svÄ›t nevidÄ›li vůbec barevnÄ›. To by ale nedávalo žádný smysl, zvláštÄ› když se podíváme na to, jaké máme složení oÄí. Ty jsou uzpůsobené právÄ› k vidÄ›ní barev.

 

i staří Řekové viděli duhu stejně

 

JednoduÅ¡e Å™eÄeno, oÄní receptory pÅ™ijímají signály bez ohledu na to, zda onu barvu známe Äi nikoliv. To je také důvod, proÄ jsou nÄ›kteří lidé barvoslepí – kdyby jen staÄilo o barvÄ› vÄ›dÄ›t, tato oÄní vada by zkrátka pÅ™estala existovat.

 

Z toho tedy vychází, že i v antickém Řecku vidÄ›li vÅ¡echny barvy tak, jako my dnes, a to vÄetnÄ› modré. Homérův popis vychází z tehdejší barvy vinných hroznů, která byla tmavÄ› modrá, nikoliv z klasického Äerveného vína, jak jej známe dnes.

 

SamozÅ™ejmÄ› není pochyb o tom, že mozek má na naÅ¡e tÄ›lo velký vliv. Vnímání barev je vÅ¡ak nÄ›co, co je kompletnÄ› mimo naÅ¡i kontrolu. Zde nezáleží na tom, co chceme Äi známe, nýbrž na tom, jaké signály nám z oÄí pÅ™ichází.

Plenky pro děti


Pokud máte malé děti, tak samozřejmě také využíváte různé dětské dečky nebo dětskou kosmetiku. V poslední době jsou také oblíbené takové pleny, které jsou z plenkoviny a dají se využívat vícekrát. Vždyť přeci za našeho mládí nebyli ještě v padesátých letech a dále nebo i dříve se využívaly pouze jenom látkové pleny. A tyto látkové pleny se normálně čistily, a potom vytvářely. A také nikdy nezapomenu na to, jak jsem vždycky viděla takhle u ostatních lidí na zahradě, jak na jak na sušící šňůře vždycky viselo opravdu hodně bílých plenek. A byly tak krásně vybělené, že až přecházel zrak, dokonce i já, a ještě můj bratr jsme měli látkové pleny. Moje sestra, které je nyní dvacet pět let, tak už měla jednorázové pleny.

Pleny mají různé materiály a vzory.

Myslíte si, že jednorázové pleny jsou lepší než látkové pleny z plenkoviny? Já si myslím, že ne, protože nejenom, že jednorázové pleny zatěžují hodně moc životní prostředí, protože se s těmito pleny vůbec už neví, jak dále zacházet. Vemte si, kdyby každá maminka používala tyto jednorázové pleny, tak by to bylo opravdu katastrofální. Pro naši zemi a celkově pro naši přírodu. Proto jsem ráda, že existuje plenkovina a že je mnoho maminek už dává přednost tomu, že užívají plenky látkové, pleny z plenkoviny. Jsou to opravdu praktické věci, a navíc si myslím, že také maminky ušetří peníze. Vlastně jim nikdy nedojdou plenky, protože když budou mít dostatek plenek v zásobě.

Dříve se plenky používaly stále.

Tak samozřejmě vždycky různé mohou vyprat, vyčistit nebo vyvařit a potom v zásobě budou mít čisté plenky. Také si myslím, že pro děti je lepší plenka z plenkoviny, která se dá využít vícekrát než jednorázová plena. Slyšela jsem, že dokonce na jednorázové pleny mohou mít také děti alergie anebo se více opruzují. Je logické, že všechno, co je chemicky bělené anebo chemicky, tak také samozřejmě na to lidská kůže může reagovat velice negativně, proto jsem ráda, že mnoho maminek už dává přednost plenkovině.

Péče o zuby nebolí


Problémy se zuby má mnoho lidí nejen v dospělém věku. Péče o zuby začíná během dětství, kdy by měli rodiče důsledně učit malé děti aby si zuby čistily. Nejde jen o používání správných kartáčků, ale i o techniku čištění. Někteří lidé si dokonce myslí, že stačí zuby párkrát přejet kartáčkem a je hotovo. Tak to ale není. Nánosy nečistot a plaku je potřeba zničit už v zárodku, a k tomu ledabylé čištění opravdu nestačí. Pokud si nejste jisti zda si zuby čistíte jak je potřeba, naučí vás to zubní hygienika, ke které byste měli chodit dvakrát ročně v rámci preventivní péče o zuby.

zubní nástroje

Naše zubní klinika v Praze https://clinicplus.cz/ má dveře otevřené pro všechny, kteří hledají zubní hygienistku i zubního lékaře. V celé republice je v posledních letech problém sehnat lékaře, který přijímá nové pacienty. Clinic+ stále zatím volné kapacity má, takže pokud hledáte lékaře který vás přijme a zuby vám opraví, objednejte se sem. Čeká vás moderní prostředí s příjemným personálem, který je nejen vybavený špičkovými nástroji, ale i notnou dávkou empatie. A právě ta mnoha zubním lékařům chybí.

zubař pracuje

Bojíte se?
Lidé kteří zanedbávají nejen péči o zuby, ale i preventivní prohlídky, mají většinou z návštěvy zubaře strach. Je to logické, protože čím více se prevence zanedbává, tím vyšší šance vzniku bolestivých kazů existuje. Jedinou možností jak se kazům ubránit je precizní čištění, zubní hygiena a preventivní prohlídky. Kaz se tvoří pomalu, takže bohatě stačí jít na preventivní prohlídku jednou za půl roku. Pokud dodržíte těchto pár jednoduchých pravidel, rozhodně se vám nestane, že byste měli kazy. Zákroky, které odstraní kazy, mohou bolet i přes použití umrtvení. Pokud je kaz hluboko, vrtání bohužel ucítíte. Abyste se návštěvy zubaře nemuseli bát, začněte se o svoje zuby starat jak je potřeba. Výsledkem budou zuby, za které se nebudete muset stydět, a hlavně které vás nebudou bolet.

Pronajmout si party stan můžete i na svatbu


Zařizujete svatbu v rodině a prozatím ještě nemáte stále jasno v tom, v jakém termínu ji uskutečníte, a jakým způsobem váš slavnostní den vlastně proběhne? Možností je v tomto směru celá řada, a tak se vyplatí sepsat si ty reálné na papír a dopisovat si k nim jednotlivá plus a mínus, co vás napadnou. Papír vám pak poslouží jako hodnotící a rozhodovací prostředník.

svatební kytice

Už teď bychom vám ovšem rádi naznačili, že svatba v exteriérech bývá výhodnější, a to v mnoha směrech. Proč ji pojmout tímto způsobem, a ne jinak?

Neposedné děti – ohlídat děti na svatbě bývá někdy nadlidský úkol. Znáte to, děti musí být aktivní, všude pobíhají, skotačí a jen tak se nezastaví. A v interiérech, v domácnostech nebo pronajatých salóncích snadno dochází k úrazu. Problém je v tom omezeném prostoru, kde není dostatek místa na honěnou nebo na házení si s míčem. Dopřejte i na svatbě dětem zábavu na úrovni, nachystejte jim sportovní potřeby a vytvořte jim na trávníku dostatečně velký prostor pro dovádění. Výborně k tomu poslouží i pronájem party stanu na svatbu, pod stanovou konstrukci umístíte stoly s občerstvením, které budou stranou hlavní hrací plochy.

novomanželé v přírodě

Nic se vám nerozbije – jakýkoli pohyb ve vnitřních prostorách je riskantní v tom smyslu, že tu můžete i při značné opatrnosti narazit na stůl, zakopnout o křeslo a padnout na skleněnou vitrínu, k čemuž dochází hlavně tam, kde se vyskytuje mnoho hostů na malé ploše. Neustále se někomu vyhýbat vede k těmto problémům velice často. Přece nemáte zapotřebí každou chvíli ošetřovat raněné a dojíždět s nimi na lékařskou pohotovost.

Vzdušné prostředí – svatba v exteriéru, na travnatých plochách, v teplém počasí, svádí k tomu odložit sváteční oděv a pohybovat se tu ve více vzdušném stylu, například v šortkách, v tílku a zcela naboso. Proč si neužít takto koncipovanou oslavu, která pro mnohé z nás bývá jen jednou za život?

Do Jeseníků na léčebnou antistresovou kůru


Stres je jeden z největších problémů současného lidstva. Samotná produkce stresových hormonů z kůry nadledvinek není sama o sobě špatná, jde pouze o množství, intenzitu a četnost jejich vylučování. Přirozené je, pokud k tomu dochází jen občas, kdy stresové situace snadno překonáme, a na delší dobu je zas klid. V dnešní době se však stres přehoupl do chronické podoby, stresujeme se v rodině, ve škole, v zaměstnání, na ulici a dokonce i na dovolené.

Jeseníky v zimě

Kupříkladu vyrazit k moři do přelidněného letoviska a trávit hodiny na pláži mezi tisíci lidmi, kteří o vás zakopávají a vráží do vás i ve vodě, rozhodně není antistres, ale spíše další stresor. Paradoxně si od stresu neodpočinete ani ve chvílích volna, a tím vzniká adrenální únava s projevy depresí, trávicích obtíží, vysokého krevního tlaku a s tím souvisejícími srdečně cévními chorobami. Stres dokonce může přispět k nádorovému bujení. Máte tohle zapotřebí?

Jeseníky v létě

Buďte prozíraví a dovolenou si vybírejte raději tam, kde je klid, kde nepotkáte milion lidí na pláži, a kde vás nebude nikdo obtěžovat hlukem či nemístnými poznámkami. Vydejte se spolu s námi do Jeseníků, do krajiny ticha a dalekých rozhledů.

Apartmány Jeseníky vás zvou na prohlídku přírodních krás s nejčistším ovzduším ve středu Evropy. V okolí Malé Morávky a Karlovy Studánky, kde si léčil dýchací potíže i Václav Havel, bude dostatek možností k pěší turistice, cykloturistice, anebo jen k pouhému lenošení se sluncem nad hlavou. Vypravte se do těchto končin za slunečného počasí, abyste se pokochali i vyhlídkou z rozhledny na Pradědu, ta je celoročně v provozu včetně restaurace, a je to druhý nejvyšší bod v republice hned po Sněžce. Její vrchol se nachází jen o 38 metrů výše, než je vyhlídkový ochoz rozhledny, odkud je nádherný kruhový výhled. Za dobrého počasí lze dohlédnout i na Sněžku a brzy zrána, po východu Slunce i na Vysoké Tatry.

Hypotéka na bydlení


Také přemýšlíte nad tím, že si pořídíte nějaké bydlení, jako například vlastní byt anebo dům? Já si vzpomínám, když jeden můj kamarád řekl, že půjde bydlet do Prahy a že si tam vezme hypotéku na menší byt. Říkala jsem si, že to bude pěkně drahé, a když jsem se potom kamaráda ptala, kde on si koupil svůj vysněný byt na hypotéku, tak on mi řekl, že je to veliký dům novostavba, kde je patnáct bytů. Musela jsem si říkat, že to muselo stát opravdu hodně peněz a on mi řekl, že to stálo skoro osmnáct milionů. Sice tam má zase čtyři místnosti a velikou kuchyň a dvě koupelny, ale stejně to je takové hodně drahé, ale zase ta terasa, tak je opravdu perfektní.

Krásný nový dům.

A když jsem se ho ptala, jak to financoval, tak on řekl, že si na to vzal americkou nebankovní hypotéku Nebankovnihypoteka. Stejně jsem nad tím žasla. Je to opravdu perfektní, že banka půjčí tolik milionů korun jednomu člověku, protože on je sám a není vůbec zadaný ani ženatý, takže je to docela takový snad risk pro tu banku. Myslím si, že asi ne, protože můj kamarád má opravdu vysoký plat, je na vysoké pozici, takže asi banka by mu nedala peníze jenom tak, kdyby neměli jistotu, že on to bude splácet. A pokud i vy hledáte nějakou kvalitní hypotéku, tak podle mého názoru americká nebankovní hypotéka může být opravdu skvělou volbu, a to pro všechny.

Máte zkušenosti s půjčkami?

Samozřejmě, že si nemusíte brát ihned nějaké miliony. Můžete si třeba jenom tři nebo čtyři miliony korun. Samozřejmě, že to bude také záviset na tom, kolik vy si vyděláváte peněz a jestli ještě třeba něco splácíte anebo ještě jestli vlastníte nějaké nemovitosti ve vašem vlastnictví. Já sama s partnerem si říkáme, že kdybychom někdy v budoucnu chtěli si pořídit nějaký menší. O velikosti dva plus jedna, tak jsme si řekli, že si také vyzkoušíme vzít americkou nebankovní hypotéku. Protože náš kamarád nám právě tuto americkou nebankovní hypotéku doporučuje, že prý je opravdu kvalitní a dá se domluvit na splátkách.

Pro případ nouze


Už na základní škole nás učí, že bez jídla jde vydržet delší dobu, ale bez vody to budou max. tři dny. Jistě uznáte, že to není mnoho. Mít vodu stále po ruce, je pro nás normální. V domácnostech máme vodovod a pokud vyrazíme někam na výlet, obchody nebo restaurace jsou na každém rohu. Ale co když jedeme někam dál a nevíme, jak to tam bude vypadat. Někam mimo republiku a možná ani nebudete chtít být v civilizaci, takže budete chtít přespávat a autě nebo v karavanu mimo kemp? Tak to si musíte pro jistotu vzít vodu s sebou a to nejen balenou v pet lahvích, ale také vodu na umývání a to nejlépe v kanystru.

voda

Kanystr na vodu 5l Convoytruck se hodí v autě ale i když nejedete do neznáma. Může vám pomoct, pokud vám nebude přesně ukazovat ručička stavu paliva ve vašem autě a vy zůstanete bez paliva pár kilometrů od nejbližší benzínky. S kanystrem vás na benzínku někdo ochotný sveze a vy doplníte potřebné palivo na dojezd. A na co ještě kanystr? U nás za městem je studánka, kde podle pověr vytéká zázračná léčivá voda. Ona je to samozřejmě obyčejná voda, ale i tak pro ni jednou za týden s kanystrem zajedu. A proč pěti litrový? Protože je to tak akorát velikost, abych kanystr unesla plný do auta a neuhnala jsem si kýlu. S pěti kily je to příjemné posilování.

voda

Kanystr se může hodit i na převážení jiných tekutin než je voda. Jedete na Jižní Moravu? Tak to si můžete dovézt kvalitní víno přímo ze sudu od místního prodejce vína. Bílé, červené nebo burčák, vše se dá v kanystru hygienicky převážet i uschovávat, ale víno ani burčák určitě dlouho v kanystru nezůstane. A kanystr se dá využít i pro převoz moštů. Nejedno zemědělské družstvo prodává na podzim jablečné mošty, které si můžete odvézt v kanystru. Je to způsob jak ušetřit za láhve nebo vaky. Kanystr vypláchnete a bude připraven na další přepravu jakékoliv tekutiny.