Byt a dědictví


Když jsem jeÅ¡tÄ› bydlela s rodiÄi, tak jsem si říkala, že už koneÄnÄ› chci dostudovat, najít si do roka koneÄnÄ› vlastní bydlení. Stále jsem ale pÅ™emýšlela nad tím, jestli tÅ™eba budu bydlet se svým souÄasným partnerem. My jsme spolu byli už dva roky a poslední půlrok nám to nÄ›jak moc extra neklapalo. Sice ano, bylo to jeÅ¡tÄ› takové spíše nedospÄ›lé, takový nedospÄ›lý vztah, protože mě v té dobÄ› bylo devatenáct let. Myslím si, že takhle jeÅ¡tÄ› mladé vztahy je divné udržovat úplnÄ› napevno, protože si myslím, že takhle mladí lidé opravdu asi nebudou spolu až do konce života. Já sama jsem si vždycky říkala, že lidé, kteří tÅ™eba spolu zaÄnou chodit ve ÄtyÅ™iceti letech, tak mají snad devadesátiprocentní Å¡anci, že spolu budou do konce života. Proto jsem si Å™ekla, že kdybych mÄ›la mít vlastní byt, tak bych ho chtÄ›la stejnÄ› na hypotéku.

Chtěla bych ale bydlet v přízemí.

Moji rodiÄe také bydlí vlastnÄ› ve v bytÄ›, který je v jejich osobním vlastnictví. Sami rodiÄe vždycky říkají, že by nechtÄ›li nikdy platit nájem, že prý je to úplnÄ› zbyteÄné. Moji rodiÄe také právÄ› chtÄ›li, že tÅ™eba po jejich smrti zdÄ›dím jim jejich byt. Proto ani nemají žádné spoÅ™ení pro mÄ›, jejich spoÅ™ení je to, že prý po jejich smrti dostanu byt. A myslím si, že tohle bude opravdu veliké dÄ›dictví. SamozÅ™ejmÄ›, že si nepÅ™eji nic zlého pro své rodiÄe, ale u nás to takhle chodí. U nás se prostÄ› jednoduÅ¡e jeÅ¡tÄ› za života vÅ¡ech zúÄastnÄ›ných Å™eší dÄ›dictví, aby se to potom nemuselo Å™eÅ¡it potom.

Každý touží po krásném bytě.

Takže byt, který vlastní rodiÄe, prý budou za nejbližších patnáct let prý pÅ™episovat celý na mÄ›, aby se to potom nemuselo Å™eÅ¡it v dÄ›dictví, protože je to potom velice složité. Myslím si, že takhle to má opravdu hodnÄ› lidí. Takhle to udÄ›lala moje známá také a vyplatilo se jí to, protože ona potom musela nÄ›co jeÅ¡tÄ› platit navíc a myslím si, že je opravdu Å¡patné a takové nelidské, aby ÄlovÄ›k platil za nÄ›co, co tÅ™eba dostane a nebo co tÅ™eba zdÄ›dí, protože já prý také budu muset platit nÄ›jaké peníze, nÄ›jaká procenta za to, že dostanu právÄ› po rodiÄích byt.