Jak vlastně vznikají alergie


Alergií dnes trpí skuteÄnÄ› velká Äást populace, a to vÄetnÄ› dÄ›tí. VÄ›tÅ¡inou se nejedná o nÄ›jak závažný průbÄ›h, pÅ™esto nám mohou znaÄnÄ› znepříjemnit život, nehledÄ› na omezení, které sebou pÅ™ináší. Například ÄlovÄ›k, který je alergický na zvířecí srst, nemůže mít domácího mazlíÄka ani pracovat v zemÄ›dÄ›lství.

 

alergie na pyl jsou pomÄ›rnÄ› Äasté

 

PÅ™itom alergie je ve své podstatÄ› nemoc. Jedná se o pÅ™ehnanou reakci naÅ¡eho imunitního systému na podnÄ›t, který ve skuteÄnosti není až tak závažný a příliÅ¡ nás neohrožuje. NaÅ¡e tÄ›lo si to vÅ¡ak neuvÄ›domuje a snaží se tohoto nebezpeÄí co nejrychleji zbavit. To vÅ¡ak vede k tomu, že nám ve skuteÄnosti náš imunní systém působí mnohem vÄ›tší Å¡kody, než to, co se snaží odstranit.

 

PříÄiny vzniku alergií jsou pomÄ›rnÄ› nejasné. Za jednu z nich je považováno to, že jsme v dobÄ›, kdy se náš imunitní systém formoval, nebyli tÄ›mto podnÄ›tům vystaveni. NaÅ¡e tÄ›lo se tedy nenauÄilo, jaká odpovÄ›Ä je pÅ™iměřená a jaká už je pÅ™ehnaná. Pokud se tedy setká s danou Å¡kodlivinou v dospÄ›lém vÄ›ku, může v podstatÄ› zpanikaÅ™it a udÄ›lat z toho mnohem vÄ›tší problém, než tomu ve skuteÄnosti je. V nejhorších případech pak může dojít až ke smrti.

 

běžné jsou i potravinové alergie

 

Co tedy s tím můžeme dÄ›lat? JistÄ›, je zde možnost vystavování dÄ›tí různým alergenům, byÅ¥ samozÅ™ejmÄ› v pÅ™iměřeném množství. Ani to vÅ¡ak není samospásné. Musíme si uvÄ›domit, že lidské tÄ›lo není ani zdaleka dokonalé. Není tedy neobvyklé, že bez ohledu na to, jak Äasto se s daným podnÄ›tem setká, bude jej považovat za extrémnÄ› nebezpeÄný, aÄkoliv tomu tak ani zdaleka není.

 

AdaptaÄní terapii samozÅ™ejmÄ› můžeme vyzkouÅ¡et i jako dospÄ›lí, byÅ¥ se ukazuje, že míra úspÄ›chu je mezi lidmi velmi rozdílná. Mnohem jistÄ›jší variantou jsou tak léky na alergie, které potlaÄují nadmÄ›rné projevy imunitního systému. SamozÅ™ejmÄ› i ony mají své vady, avÅ¡ak pro ty, kteří například na jaÅ™e nemohou kvůli pylové alergii v podstatÄ› ani vyjít z domu, jsou hotovým požehnáním. NestyÄte se tedy o nÄ› vaÅ¡emu lékaÅ™i říct.