Jak na minimalismus v hlavě?


ProÄ jsme pÅ™ehlcené?

V dneÅ¡ní dobÄ› internetu a sociálních sítí na nás neustále útoÄí informace ze vÅ¡ech koutů svÄ›ta, nevyžádané reklamy, sdÄ›lení, e-maily a tak dále. Na jednu stranu je svÄ›t internetu dobrý, protože díky nÄ›mu si rychlostí blesku najdeme vÅ¡echny informace, které potÅ™ebujeme. Sháníte recept na mramorovou bábovku nebo potÅ™ebujete zjistit, jaké jsou vlajky jednotlivých států? Nic není problém. Na druhou stranu na nás ale virtuální svÄ›t útoÄí i když nechceme. Bojuje o naÅ¡i pozornost a kliknutí. Informací pro náš mozek je tedy najednou až dost a to ani nemluvíme o Äasu stráveném ve virtuálním svÄ›tÄ›. Kvůli tomu také vznikl termín “minimalismus v hlavÄ›”. Mít Äistou hlavu, nezatíženou to je to o co nám půjde. Ale jak toho docílit?

žena

Stopněte stres a chaos v hlavě jednou provždy.

1) najděte své priority a na ty se zaměřte

OdpovÄ›zte si na jednoduchou otázku: jaké vyznáváte životní hodnoty? Den má totiž jen 24 hodin a tak nemůžete dÄ›lat/stíhat a zvládat nÄ›kolik aktivit na 100%. SepiÅ¡te si na papír, co je pro vás skuteÄnÄ› důležité a tomu pak vÄ›nujte pozornost. Může to být rodina, péÄe o sebe, seberozvoj a tak dále. Ostatní bez milosti vyÅ¡krtnÄ›te.

2) pište si deník s úkoly

CviÄení pamÄ›ti je fajn, ale vÅ¡echny úkoly nemusíte držet jen v hlavÄ›. SepiÅ¡te si je na papír nebo do mobilní aplikace a postupnÄ› po splnÄ›ní si je odÅ¡krtávejte. VÅ¡e uvidíte hezky pÅ™ehlednÄ›.

3) tÅ™iÄte a analyzujte

Znovu se kouknÄ›te na seznam úkolů z bodu Äíslo 2. Opravdu jsou vÅ¡echny důležité a nutné? PotÅ™ebujete je? Kriticky je zhodnoÅ¥te a rozhodnÄ›te, které jsou nepodstatné. Ty potom tlustou Äernou Äarou vyÅ¡krtnÄ›te.

lidé

4) buÄte imunní vůÄi nežádoucím podnÄ›tům

BÄ›hem dne na vás bude útoÄit dalších xy impulzů. Snažte se jim odolávat. Nemusíte vÅ¡echny poslouchat, Äíst každý den vÅ¡echna hlavní média a veÄer hltat hlavní zprávy. ÄŒasem zjistíte, že vám stejnÄ› nic neuniklo.