Mužské profese


Jednou z nejÄastÄ›jších a zároveň i nejvíce obdivovaných profesí mužů je pilot a steward. Pro mladé muže je toto prestižní zamÄ›stnání Äasto nesplnitelnou metou. Protože příprava na toto povolání je hodnÄ› nároÄná. A vyžaduje kromÄ› klasického studia i stoprocentní fyzickou zdatnost. Kterou budou ve své profesi potÅ™ebovat. StejnÄ› jako muži, kteří se rozhodnou pro studium medicíny. I lékaÅ™i bývají vystaveni ve své profesi pohybové nároÄnosti. V oboru fyzioterapeutickém bývají ve velké míře opÄ›t zastoupeni muži. Kteří jsou vybavení vÄ›tší svalovou hmotou než ženy. A mohou ji, kromÄ› potÅ™ebných znalostí, využít pÅ™i své prospěšné práci.

Právník

Právník je rovněž jedním z oborů, ve kterých je vÄ›tší procento mužů než žen. Studium je nároÄné a obstojí v nÄ›m jenom logicky zaměření jedinci. Rovněž inženýrského titulu dosahují ÄastÄ›ji muži. ObzvláštÄ› v technických oborech. Ke kterým mají pÅ™irozený vztah. AÅ¥ už to je strojírenství, hutnictví, kybernetika, bankovnictví Äi pÅ™i vÄ›deckém vývoji. HodnÄ› inženýrů najdeme i na vedoucích místech v poÄítaÄových firmách. Na vysokých Å¡kolách je v pozicích profesorů rovněž vÄ›tÅ¡ina mužů. A je úplnÄ› jedno, s jakým zaměřením. VyuÄují jak psychologii a psychiatrii, ale rovněž výtvarné obory, hudební smÄ›ry a stejnÄ› tak i ty technické.

Profesor 

Do dneÅ¡ních dnů je dominantní mužský obor voják. Ke kterému inklinují chlapci už od Å¡kolních let. A mnozí z nich dosahují v armádÄ› po dokonÄení studia i významné posty. Velkým snem pro mnohé je i povolání hasiÄ. Ke kterému bývají kluci vedeni v místních hasiÄských spolcích. Kde se nenásilnou formou nauÄí v kolektivu stejnÄ› starých dÄ›tí potÅ™ebným základům k tomuto poslání. Pro muže, kteří jsou obdaÅ™eni příjemným zevnÄ›jÅ¡kem a hezkou tváří je sice ÄasovÄ› omezená, ale nesmírnÄ› oceňována pozice modela. Která mnohým z nich otevÅ™ou i dveÅ™e do svÄ›ta. Zajímavá je i role moderátora. AÅ¥ už v televizi Äi rádiu. Tuto profesi mnozí muži úspěšnÄ› zvládají až do důchodových let.