Počítače a technika


VÅ¡ichni víme, že nÄ›jaká technika je tady s námi opravdu hodnÄ› dlouho a že se každým dnem bude zlepÅ¡ovat. Já si myslím, že by nebylo od vÄ›ci, kdyby lidé také nezanedbali vůbec na techniku. A také, aby více technicky pÅ™emýšleli a vÄ›dÄ›li by, co to technika vÅ¡echno obnáší a na co technika vůbec je. Já sama jsem byla opravdu hodnÄ› pÅ™ekvapená, když mi tÅ™eba moje maminka Å™ekla, že na techniku vůbec nemá žádnou náladu a že také na to nemá Äas. Docela mÄ› to pÅ™ekvapilo, protože ona vlastnÄ› pochází z takové více technicky manuálnÄ› zruÄné rodiny, protože její maminka, moje babiÄka, ona byla Å¡vadlena.

Bez poÄítaÄe nemůžu fungovat.

A můj dÄ›deÄek, její otec byl právÄ› kominík a také jeÅ¡tÄ› umÄ›lecký Å™ezbář. Podle mého názoru tohle taky taková technika. A sice ne takováto moderní technika, jaká je dnes v dvacátém prvním století, ale také to má už nÄ›co do sebe. JednoznaÄnÄ› ÄlovÄ›k musí být opravdu hodnÄ› manuálnÄ› zruÄný, aby dokázal tÅ™eba vyÅ™ezávat opravdu krásná umÄ›lecká díla. A dÄ›deÄek to zvládá ze dÅ™eva a také z hlíny. Maminka potom dÄ›lala keramiku, ale potom ji to pÅ™estalo bavit. Nevím, jestli tÅ™eba už nemohla, že jí tÅ™eba tohle zdraví nedovolovalo, že tÅ™eba už mÄ›la nÄ›jaké nemocné prsty, ale nechápu, proÄ tyto technické vÄ›ci úplnÄ› vyÅ™adila ze svého života.

Techniku využíváme denně.

To, abych se pÅ™iznala já, tak mÄ› technika docela baví, a to hlavnÄ› poÄítaÄe. Nejsem sice moc extra technický typ, nevyznám se v nÄ›jakých složitých vÄ›cech, ale baví mÄ› to. Baví mÄ› se tÅ™eba vzdÄ›lávat v oblasti techniky a také astronomie. Tohle mÄ› opravdu hodnÄ› baví a já si myslím, že tohle mám po svém pradÄ›dovi, který se také zajímal o astronomii a o astrologii. Je to docela zajímavé, a když tÅ™eba k tomu máte opravdu perfektní dalekohled, který je také výdobytkem moderní techniky, tak potom není nic složitÄ›jšího. TÅ™eba dívat na nebe a nÄ›kde pÄ›knÄ› veÄer na kopci.