Technické vymoženosti


Technické vÄ›ci jsou u nás vzestupu. HodnÄ› lidí má rádo technické vÄ›ci. TÅ™eba o tom ÄlovÄ›k ani neví, ale má doma také mnoho technických vÄ›cí a technických vymožeností, ale také jsou nÄ›kteří lidi, kteří tÅ™eba vůbec nemají rádi techniku. Protože si myslí, že jim technika prý bere volný Äas. Jenom se tak troÅ¡ku zamyslete. Ono je to tak troÅ¡ku pravda. Je pravda, že technika nám tÅ™eba bere život anebo vlastnÄ› volný Äas. Nemyslím to, jako život tak vážnÄ› a katastrofálnÄ›, ale opravdu mám technika také může brát volný Äas. Takový Äas, který tÅ™eba můžeme o volnu trávit s rodinou.

Technika není pro každého.

Ale Å™eknu vám, že já, když pracuji na home office a také jeÅ¡tÄ› pracuji ve Å¡kole jako vychovatelka, tak vám říkám, že nÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› složité. NÄ›kdy je složité, abych vyrovnala takový soukromý život mezi prací. NÄ›kdo to má tak, že si tÅ™eba Å™ekne, že bude od rána do dopoledne jenom pracovat a potom se bude vÄ›novat jenom pouze rodinÄ›. Takhle by to bylo skvÄ›lé. Také jsem to takhle zkouÅ¡ela, ale bohužel mi to nevyÅ¡lo. JednoznaÄnÄ› to neÅ¡lo, ale musela jsem se stále vracet k tomu, jak jsem to dÄ›lala dříve. Chvilku to a chvilku to. JednoduÅ¡e mi neÅ¡lo se vÄ›novat práci a potom rodinÄ›. Musela jsem to dÄ›lat dohromady.

Doma mám několik sluchátek.

Ale abych se vrátila k technice. Další technické vÄ›ci jsou opravdu skvÄ›lé, protože díky zamÄ›stnání jsem také získala opravdu krásná sluchátka. To byl opravdu vyspÄ›lý technický kousek. Také mi závidÄ›la moje sestra a můj bratr, kteří jsou také do techniky úplní blázni. Moje sestra dokonce také prodává v elektru a bratr tam také kdysi prodával, ale pozdÄ›ji Å¡el pracovat úplnÄ› jinam. Sice také se to týká techniky a elektrotechniky, protože prodává v automobilovém průmyslu. Myslím si, že tohle je také skvÄ›lé zamÄ›stnání, protože když se Å™ekne auto, tak na to slyším a mám úplnÄ› rozšířené zorniÄky. Mám ráda rychlá a silná auta anebo i elektroauta.