Vyspělá technika


Já si myslím, že dneÅ¡ní svÄ›t je opravdu plný techniky. Kdyby nebyla technika, tak podle mého názoru by to vÅ¡echno bylo o mnoho více složitÄ›jší. A to si nedÄ›lám srandu. Já jsem vždycky si říkala, že kdyby nebyla technika, tak bychom se také hůře dorozumívali. Ptala jsem se také své babiÄky a dÄ›deÄka, jak to oni dÄ›lali dříve, když si tÅ™eba chtÄ›li dát rande. A ona mi Å™ekla, že si to vždycky posílali normálnÄ› dopisy. Já vím, že dříve byly dopisy a bylo to velice pÄ›kné. Takhle má babiÄka alespoň tÅ™eba uschované nÄ›jaké dopisy, které si dříve psala s dÄ›dou. Také jsem nÄ›které Äetla, protože babiÄka mi to dovolila, jenomže nyní, když je technika, tak si lidé také mohou dorozumívat tak, že si tÅ™eba napíšou smsku, nebo si zavolají anebo si tÅ™eba také pÅ™es poÄítaÄ napíšou email a nebo nÄ›co podobného.

Hraji také online hry.

Technika nám opravdu ve vÅ¡em usnadňuje život, navíc také úplnÄ› je hodnÄ› zamÄ›stnání, které právÄ› se dá vykonávat online. A k tomu také potÅ™ebujete nÄ›jakou techniku, jako například zmínÄ›ný poÄítaÄ anebo notebook. Dříve jsem dÄ›lala také telefonní operátorku a Å™eknu vám, že kdybych k tomu nemÄ›la opravdu skvÄ›lé vybavení, jako například sluchátka a tak podobnÄ›, tak vám říkám, že by to bylo opravdu hodnÄ› nároÄné. Když jsem jeÅ¡tÄ› dÄ›lala poprvé telefonní operátorku, tak my jsme tam jeÅ¡tÄ› mÄ›li opravdu vÅ¡echno zastaralé.

ÄŒasto pracuji na poÄítaÄi.

Bylo to hrozné. Kolikrát sluchátka úplnÄ› huÄela a Å¡ustila, že kolikrát jsem ani neslyÅ¡ela ÄlovÄ›ka, co mi odpovídal, když byl na druhé stranÄ›. Já jsem tehdy prodávala matrace a bavilo mÄ› to, jenomže potom, když jsme dostali nové vybavení, tak to potom bylo o nÄ›Äem jiném. Opravdu hodnÄ› mÄ› to bavilo a sluchátka byla opravdu Äistá. VÅ¡echno tam Å¡lo normálnÄ› slyÅ¡et a také to dopadlo tak, že díky nové technice jsem mÄ›la i více zákazníků a tím více finanÄních odmÄ›n. A tohle by se líbilo opravdu každému.