Děti a elektronika


Spousta rodiÄů dÄ›lá to, že místo toho, aby svému dítÄ›ti zakoupili nÄ›jakou hraÄku, tak svému dítÄ›ti poÅ™izují elektroniku. Myslíte si, že je nÄ›co takového opravdu dobrým nápadem? Bohužel taková elektronika může zabít kreativitu daného dítÄ›te. Mnoho rodiÄů si nÄ›co takového neuvÄ›domuje, ale bohužel je to tak.

Je mnoho rodiÄů, kteří pÅ™emýšlejí nad tím, že by dítÄ›ti pořídili tablet, na kterém by mohly dané dÄ›ti kreslit. Není ale daleko lepší, aby dané dítÄ› kreslilo na papír než na tablet? UrÄitÄ› se najdou rodiÄe, kteří budou mít tisíc důvodů, proÄ by dané dítÄ› mÄ›lo kreslit spíše na tabletu, než na papíru, ale najde se i mnoho tÄ›ch, kteří budou stát proti tomu.

kluk a tablet

Kreslení na papíru má tu nevýhodu, že ÄlovÄ›k kolikrát pÄ›knÄ› neodmaže to, co nakreslil, pokud se mu daná vÄ›c nelíbí, což lze na takovém tabletu hezky, ale není to právÄ› o tom, že by se mÄ›l ÄlovÄ›k chybami uÄit? Když jednou nakreslí nÄ›co, co se mu nelíbí, bude pro příštÄ› vÄ›dÄ›t, že takhle by to nakreslit nemÄ›l.

Dětem je kolikrát lepší nedávat elektroniku a to proto, aby si užily pravé dětství. Je dost možné, že pokud by měly děti podobné dětství jako my, byly by daleko spokojenější a neznaly by nudu.

Najde se opravu mnoho dÄ›tí, které nÄ›kolikrát za den pÅ™ijdou za rodiÄi s tím, že se nudí. Bohužel dneÅ¡ní dÄ›ti to nemají tak, jak jsme to mÄ›li my dříve.

dítě a tablet

Zkuste zvážit, jestli je elektronika dobrým dárkem pro dítÄ›. Pokud už je dítÄ› na druhém stupni, je dost možné, že bude elektroniku potÅ™ebovat, ale na prvním stupni ji rozhodnÄ› bude potÅ™ebovat minimálnÄ›. Je urÄitÄ› pÄ›kné, že chcete rozvíjet kreativitu vaÅ¡ich dÄ›tí, ale bylo by lepší zkusit to jinak než tak, že budete vaÅ¡im dÄ›tem kupovat v jejich sedmi letech elektroniku.

Zvažujte nÄ›co takového dříve, než okolo Vánoc, protože pokud má ÄlovÄ›k na zvažování dostatek Äasu, na konec se pÅ™eci jen rozhodnÄ› správnÄ›.